Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 (02-777) ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

  1. Przyłącza wodociągowego;
  2. Przebudowy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z zestawem hydroforowym;
  3. Instalacji elektrycznej zasilającej zestaw;

w budynku przy ul. Magellana 14.
Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni www.naskraju.pl lub po uprzednim kontakcie mailowym na adres j.plochocki@naskraju.pl lub telefonicznie z panem Jerzym Płochockim tel. 730003742.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 22.04.2022 r. do godz. 10.00.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w SIWZ.
SIWZ – Dokumenty do pobrania (ZIP)