Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju" 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na:

  1. wymianę słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi oraz montażem słupów z oprawami oświetleniowymi w nowych lokalizacjach na terenie będącym w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”- termin złożenia ofert: 09.05.2022 r. do godz. 12.00,
  2. remont rampy rozładunkowej budynku przy ul. Polinezyjskiej 8 - termin złożenia ofert: 10.05.2022 r. do godz. 12.00,
  3. przeniesienie wodomierza głównego z piwnicy do studzienki przy ul. Kulczyńskiego 14 - termin złożenia ofert: 11.05.2022 r. do godz. 11.00,
  4. wykonanie robót brukarskich na terenie osiedli w 2022 roku – termin złożenia ofert: 12.05.2022 r. do godz. 12.00,
  5. wykonanie rocznych i półrocznych kontroli okresowych w obiektach SM „Na Skraju” - termin złożenia ofert: 13.05.2022 r. do godz. 12.00.
    Pytania i odpowiedz do przetargu na kontrole okresowe w 2022 roku.

Szczegółową informację można uzyskać w Spółdzielni w Dziale Technicznym tel. 22 643-05-23 lub 22 641-48-18.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w SIWZ.