Przetarg nieograniczony na wykonanie robót z branży sanitarnej w budynku przy ul. Magellana 14
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 (02-777) ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

  1. Przyłącza wodociągowego;
  2. Przebudowy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z zestawem hydroforowym;
  3. Instalacji elektrycznej zasilającej zestaw;

Dotyczy budynku przy ul. Magellana 14.|
Termin złożenia ofert: 16.05.2022 r. do godz.12.00
Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni lub po uprzednim kontakcie mailowym na adres j.plochocki@naskraju.pl lub telefonicznie z panem Jerzym Płochockim tel. 730003742.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w SIWZ.SIWZ – Dokumenty do pobrania (ZIP)