Przetarg nieograniczony na remont 13 sztuk śmietników (w konstrukcji stalowej).

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 (02-777) ogłasza przetarg nieograniczony na remont 13 sztuk śmietników (w konstrukcji stalowej). Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni https://naskraju.pl/przetargi/ lub drogą elektroniczną, kontaktując się z sekretariatem Spółdzielni: e-mail: sekretariat@naskraju.pl, numer tel. 730003825 lub (22) 6434165.
Termin złożenia ofert: 17.03.2022 r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert: 17.03.2022 r. o godz. 12:15.
Pozostałe szczegółowe informacje, w tym o wysokości wadium wymaganego od oferentów, sposób jego wpłacania i warunki zwrotu, dostępne są w SIWZ.