Przetarg nieograniczony na remont 309 sztuk balkonów w budynkach Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 (02-777) ogłasza przetarg nieograniczony na remont 309 szt. balonów w budynkach Spółdzielni. Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni https://naskraju.pl/przetargi/ lub drogą elektroniczną, kontaktując się z sekretariatem Spółdzielni:

  • e-mail: sekretariat@naskraju.pl
  • numer tel. 730003825 lub (22) 6434165.

Termin złożenia ofert: 21.03.2022 r. do godz. 12:00
Pozostałe szczegółowe informacje, w tym o wysokości wadium wymaganego od oferentów, sposób jego wpłacania i warunki zwrotu, dostępne są w SIWZ.

SIWZ – Dokumenty do pobrania (ZIP)