Spółdzielnia Mieszkaniowa “Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na:

 1. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Polinezyjskiej 12.
 2. Remont dźwigu osobowego w budynku przy ul. Grzegorzewskiej 4 .
 3. Świadczenie usług konserwacyjnych (naprawczych) i usuwanie awarii w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Na Skraju”.
 4. Wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody w 65 budynkach mieszkalnych, lokalach użytkowych i pawilonach usługowych.

Szczegółowy zakres zamówienia określono w SIWZ, który można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej https://naskraju.pl/przetargi lub po uprzednim kontakcie mailowym na adres: w zakresie:

 • przetargu nr 1 - p.uminski@naskraju.pl
 • przetargu nr 2 - w.laskowski@naskraju.pl
 • przetargu nr 3 - d.swiatek@naskraju.pl
 • przetargu nr 4 - j.plochocki@naskraju.pl

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty według SIWZ (wraz z wymaganymi załącznikami).
Pisemne oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” pok. nr 4 w terminach do dnia:

 • dla przetargu nr 1 – 31.03.2022 r. do godz. 12:00.
 • dla przetargu nr 2 – 30.03.2022 r. do godz. 12:00
 • dla przetargu nr 3 – 25.03.2022 r. do godz.  12:00
 • dla przetargu nr 4 – 24.03.2022 r. do godz. 11:00

Szczegółową informację można uzyskać w Spółdzielni w Dziale Technicznym tel. 22 643-41-65.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.