Przetarg nieograniczony na remont łącznika miedzy budynkami przy ul. Teligi 5- 8

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 (02-777) ogłasza przetarg nieograniczony na remont łącznika miedzy budynkami przy ul. Teligi 5- 8. Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni https://naskraju.pl/przetargi/ lub po uprzednim kontakcie mailowym na adres p.uminski@naskraju.pl lub telefonicznie z panem Piotrem Umińskim tel. 730003825.
Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 7.04.2022r. do godz. 12.00.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w SIWZ.